Historie Dne matek a Sv. Valentýna

Jak vznikly svátky Den matek a Sv. Valentýn?

Přečtěte si o historii Dne matek, který oslavuje tu nejdůležitější ženu našeho života. Svátek svatého Valentýna je také nazýván svátkem všech zamilovaných. Přečtěte si, kdy a jak vznikly.

Historie Dne matek

Mateřství se různě oslavuje už po staletí. Lidé vždy uznávali sílu ženského těla a jeho jedinečnou schopnost přivést na svět nový život.

V minulosti slavili mateřství i Římané, a to první březnový den jako Matronalie. Tento den byl věnován bohyni Juno, ochránkyni vdaných žen a budoucích matek. Ve starověkém Řecku oslavovali svátek plodnosti a matek, který byl spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey.

Od 16. století se čtvrtá neděle od začátku půstu slaví jako křesťanský svátek tzv. Mothering Sunday. Tento den sloužil k návštěvě domovského kostela a místa odkud člověk pochází. Kvůli práci mnoho lidí bylo daleko od domova a tento den měli volno. Lidé obvykle natrhali květiny po cestě a přinesli je do kostela nebo svým maminkám. V Británii a Irsku se tato tradice udržuje a oslavuje se jako Den Matek.

Za zakladatelku Dne matek je považována Anne Marie Jarvisová. Tato žena poprvé slavila s rodinou tento svátek v roce 1907 jako mši za svou matku. Jen o rok později se slavil v kostele Grafton na počest všech matek. Roku 1914 americký prezident Woodrow Wilson vyhlásit tento svátek jako národní svátek.

V Československu byl tento svátek zaveden v roce 1923 díky Alice Masarykové, dceři prezidenta T. G. Masaryka. Po nástupu komunistů k moci v roce 1948 byl však na našem území preferován svátek MDŽ a Den Matek byl šel do pozadí. Po revoluci v roce 1989 se ale opět začal slavit.

sv-valentyn03

Význam Dne matek

V tento den se vzdává hold maminkám a mateřství. Cílem je připomenout si, jak jsou matky nepostradatelné a vzdát jim poctu. Tradicí je dát mamince drobný dárek, květinu či ručně vyrobenou maličkost.

Na kdy připadá Den matek ve světě?

Jde o pohyblivý svátek, stejně jako Velikonoce. Obvykle se slaví druhou květnovou neděli.

  • V ČR se slaví druhou květnovou neděli. Takto se slaví i na Slovensku a mnoha dalších zemí v EU a po celém světě.
  • V Polsku slaví 26. 5.
  • V Irsku a Velké Británii slaví čtvrtou postní neděli a svátek je spojený s Velikonocemi.
  • V Norsku oslavují Den matek už druhou únorovou neděli.
  • V Rusku, Bělorusku a dalších pobaltských státech je tento svátek spojený s MDŽ a oslavuje se 8. března.
  • V arabských zemích se oslavuje 20. března tedy v den jarní rovnodennosti.
  • Na Slovinsku slaví 25. března.
  • Ve Španělsku, Portugalsku, Maďarsku a Lotyšsku slaví tento významný den první květnovou neděli.
  • Ve Francii slaví poslední květnovou neděli.
  • Lucembursko slaví druhou neděli v červnu.

Svátek Svatého Valentýna

Tento svátek se slaví 14. února a jde o známý svátek všech zamilovaných. Někdo jej slaví, někdo sází na první máj. Tak či tak - využijme každé příležitosti, kdy můžeme oslavit lásku.

Legendy vzniku svátku Sv. Valentýna

Historie svátku všech zamilovaných je obestřena tajemstvím. Únor byl vždy považován za měsíc lásky.

V katolické církvi jsou známy tři svatí se jmény Valentin nebo Valentinus. Nejznámější legenda vypráví o knězi Valentýnovi, který sloužil ve starověkém Římě ve 3. století našeho letopočtu. Tehdejší císař Klaudius II. si myslel, že svobodní muži jsou lepšími vojáky, neboť nejsou zatíženi láskou a rodinnými povinnostmi. Proto zakázal svatby mladých mužů. Kněz Valentýn však s tímto zákazem nesouhlasil a tajně oddával mladé páry. Když byl odhalen, byl odsouzen k trestu smrti.

sv-valentyn01

Další příběhy hovoří o Valentýnovi jako o odsouzenci na smrt za pomáhání k útěku mučených křesťanů z římského vězení. Podle této pověsti se Valentýn ve vězení zamiloval do mladé dívky, pravděpodobně dcery žalářníka. Napsal jí milostný dopis před svou smrtí a podepsal se slovy „od tvého Valentýna".

Nejstarší valentýnka

Nejstarší valentýnka je z roku 1415. Napsal ji orleánský vévoda Karel své ženě. Jeho báseň si je možné přečíst v Londýně v Britské knihovně.

O pár let později se valentýnky staly běžnějšími a dokonce král Jindřich V. si najal spisovatele Johnyho Lydgata, aby pro něho napsal zamilovaný valentýnský vzkaz pro Kateřinu z Valois. Tato tradice se začala rozšiřovat i mezi lidmi. Oblíbené se staly valentýnky až v 17. století a na začátku 20. století se díky pokroku v tiskařské technologii začaly vyrábět i první tištěné valentýnské pohlednice.

V dnešní době si lidé po celém světě posílají zhruba miliardu různých valentýnských pozdravů.

Svátek Luperkálie

Pohanský svátek Luperkálie se slavil právě v půlce února. Některé legendy tvrdí, že církev chtěla, aby tento svátek byl křesťanský. Luperkálie oslavovaly plodnost. Konal se obřad, při kterém se obětovala koza, ta měla přinést plodnost. Také se obětoval pes, ten zase zaručoval čistotu.

Kůže z kozy se rozřezala na proužky, ty se namočily do krve obětovaných zvířat a těmito pásky se decentně šlehaly ženy i orná půda. Den před svátkem Luperkálie ženy napsaly svoje jména na papírek, ty vložily do urny. Mladí muži tahali z urny lísteček, s dívkou, jejíž jméno vytáhli, museli celý rok být v páru. Často se do sebe zamilovali a vzali.

Středověká Anglie a Francie

Ve středověku bylo datum 14. února spojováno se začátkem období páření ptactva. Anglický básník Geoffrey Chaucer napsal báseň „Parlament of Foules”, ve které zmínil Valentýn jako romantický svátek. První psané valentýnky se zrodily po roce 1400.

Americká tradice a oslavy v ČR

Svátek svatého Valentýna je v Americe velmi oblíbený. Často se pořádají valentýnské párty, večeře, muži obdarovávají ženy dárky a samozřejmě přáníčky.

V ČR je Valentýn poměrně novým svátkem. Ovšem postupně se stává čím dál více populárnější. Z tohoto svátku pochopitelně nejvíce těží obchodníci a květináři.

sv-valentyn